"Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc là con đường"

Thiền Sư

Thích Nhất Hạnh

Gốm Khai Tâm

Lưu giữ những câu nói sâu sắc của thầy Thích Nhất Hạnh

MUA NGAY

Tổng hợp 21 câu nói chiêm nghiệm của thiền sư Thích Nhất Hạnh

1. No mud, no lotus
2. Sen nở trên mi, Bụt sen nở trong tâm người
3. Đây là một giây phút hạnh phúc
4. Being peace
5. Đất mẹ
6. Thấy như bụt thấy
7. Từng bước nở hoa sen
8. Peace begins with your lovely smile
9. Drink your tea
10. Ngày hôm nay đẹp lắm thật mà
11. Không bùn không sen
12. Hạnh phúc chính là con đường
13. This is it
14. Có bao lâu mà hững hờ
15. An trú
16. Hiện tại tuyệt vời
17. Breath
18. The way out is in
19. Sống để yêu thương
20. Peace is the way
21. Love like a buddha

Số 29 Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

hello@vietclay.com

0788281992

Bản quyền thuộc về Vietclay @2022

vietclayart