Mận Trắng
Bình Gốm Hoa Đồng Tiền
Bình Gốm Tulip Men Lam
Bình Chuông Hoa Đồng Tiền
Bình Chuông Mai Vàng Trông Trăng
Bình Gốm Mộc Miên Nở Rộ
Bình Cành Thông Giáng Sinh
Bình Hoa Ly Đỏ

Bình Hoa Ly Đỏ

4.050.000₫
Bình Hoa Quỳnh Đón Trăng
Bình Chim Đậu Cành Hoa Giấy
Lọc