Bát đĩa sứ
Đĩa Tròn - Hoạ Tiết Thổ Cẩm Sz S
Đĩa Tròn - Hoạ Tiết Thổ Cẩm Sz M
Đĩa múi - Hoạ Tiết Thổ Cẩm - Sz S
Đĩa múi - Hoạ Tiết Thổ Cẩm - Sz M
Đĩa pastel Ghi - Size M
Đĩa pastel Xanh dương - Size M
Đĩa pastel Xanh dương - Size S
Đĩa pastel Đen - Size M
Đĩa pastel Đen - size S
Đĩa múi - Hoạ Tiết Thổ Cẩm Sz L
Đĩa lá - Hoạ Tiết Thổ Cẩm
Bộ Bát Đĩa Chuồn Chuồn Men Tiêu
Đĩa Múi Chuồn Chuồn Men Tiêu sz S
Đĩa Muối Vuông Chuồn Chuồn Men Tiêu
Đĩa Múi Chuồn Chuồn Men Tiêu sz L
Đĩa Múi Chuồn Chuồn Men Tiêu sz M
Đĩa Tròn Chuồn Chuồn Men Tiêu sz S
Đĩa Tròn Chuồn Chuồn Men Tiêu sz M
Đĩa Tròn Chuồn Chuồn Men Tiêu sz L
Đĩa Hồng Tuyết Sz S
Đĩa Hoa Nổ Biege Sz S
Đĩa Hồng Tuyết Sz M
Đĩa Hoa Nổ Blue sz M
Đĩa Hoa Nổ Biege sz M
Đĩa Hồng Tuyết Sz L
Đĩa Hoa Nổ Blue sz L

bát đĩa sứ 

Lọc