Tất cả sản phẩm
Ấm trà quay mây, men nâu ánh đồng
Ấm trà men nâu gỗ, quai mây
Ấm trà men gỗ gụ đất, quai đứng
Chén trắng uống trà, uống rượu
Cốc gại có quai đen
Bộ Ấm Chén Chuồn Chuồn Men Tiêu
Đĩa múi - Hoạ Tiết Thổ Cẩm
Đĩa lá - Hoạ Tiết Thổ Cẩm
Âu cơm - Hoạ Tiết Thổ Cẩm
Bát Tô Tròn Φ18- Hoạ Tiết Thổ Cẩm
Cốc Thú Cưng ZOGIFT - Gấu Hồng
Bình Hoa Sơn Mài, Khắc Hoa Dây Leo, Men Lam
Bình Hoa Sơn Mài, Song Sinh, Men Vàng Lam
Bình Hoa Sơn Mài Song Miêu, Dáng Bó Rơm
Bình Hoa Sơn Mài Phố Nhỏ, Dáng Thạp
Bình Hoa Sơn Mài Phong Cách Cổ Điển
Bình Hoa Sơn Mài Đắp Nổi Lá Sen
Bình Hoa Sơn Mài Đôi Bạn
Lọc