Tất cả sản phẩm
Bình Hoa Sơn Mài Khảm Đá Nhành Hồng
Bình Hoa Sơn Mài Nghệ Sĩ Múa 2
Bình Hoa Sơn Mài Nghệ Sĩ Múa 1
Bình Hoa Sơn Mài Khảm Đá Mắt Công 2
Bình Hoa Sơn Mài Khảm Đá Mắt Công 1
Cốc gốm sứ gại xanh
Chén chấm nhỏ phong cách vintage
Cốc dừa

Cốc dừa

75.000₫
Ly sứ pastel

Ly sứ pastel

75.000₫
Bình Sơn Mài Hoa Hồng Có Tai, Dáng Vại
Bình Hoa Sơn Mài Khóm Hồng Cam, Men Lam
Bình Hoa Sơn Mài Khắc Khóm Thủy Tiên
Bình Hoa Sơn Mài Khắc Đầm Sen Men Xanh
Bình Hoa Sơn Mài Họa Tiết Mình Hổ 02
Bình Hoa Sơn Mài Họa Tiết Mình Hổ 03
Bình Hoa Sơn Mài Họa Tiết Mình Hổ 04
Bình Hoa Sơn Mài Họa Tiết Mình Hổ 05
Bình Hoa Sơn Mài Họa Tiết Mình Hổ 01
Bình Hoa Sơn Mài Cô Gái Giữa Vườn Hoa
Bình Hoa Sơn Mài, Khóm Sen, Men Lục
Bình Sơn Mài, Vườn Hồng Trong Đêm
Bình Sơn Mài, Hoa Trà Trông Trăng
Bình Hoa Sơn Mài Hồng Tím Dáng Vại
Lọc