Bình hoa trang trí
Bình Hoa Bông Lau

Bình Hoa Bông Lau

2.138.000₫
Bình Hoa Be Chạch Hoa Hồng
Bình Hoa Lyly

Bình Hoa Lyly

3.600.000₫
Bình Be Chạch Hoa Đa Sắc
Bình Thổ Cẩm Men Nâu
Bình Thổ Cẩm Men Lam
Bình Hoa Hồng Dáng Cúp
Bình Hoa Hồng Bụng Tròn
Bình Hoa Hồng Cổ Dài
Bình Be Chạch Hoa Hồng
Bình Chum Cô Gái

Bình Chum Cô Gái

4.000.000₫
Bình Phứ Cầu Thổ Cẩm Đỏ
Bình Phứ Cầu Hoa Đào
Bình Phứ Cầu Tết Vùng Cao
Bình Phứ Cầu Hoa Đào Men Lam
Bình Phứ Cầu Hoa Mai
Bình Hoa Hồng Sơn Dầu
Bình Hoa Đào Men Lục
Bình Phứ Cầu Hoa Ban Thổ Cẩm
Bình Hoa Mận Trắng Men Lam
Bình Phứ Cầu Cô Gái H'Mông
Bình Hoa Nâu Có Quai
Bình Hoa Nâu Bông Hoa
Hũ Lá Xanh

Hũ Lá Xanh

1.500.000₫
Bình Gốm Hoa Đồng Tiền
Bình Gốm Tulip Men Lam
Bình Chuông Hoa Đồng Tiền
Bình Chuông Mai Vàng Trông Trăng
Bình Gốm Mộc Miên Nở Rộ
Bình Hoa Tulip Vân Môn Khoe Sắc
Bình Gốm Mẫu Đơn Men Lục
Bình Gốm Chuông Hoa Đào
Bình Song Điểu Đậu Cành Mộc Lan
Bình Gốm Chim Đón Tết
Bình Hoa Gốm Chuông Mộc - Size Nhỏ
Bình Hoa Gốm Chuông Mộc Cổ Cao
Bình Hoa Gốm Chuông Mộc - Size Vừa 1
Bình Sành Thân Tròn
Bình Sành Tai Nhỏ
Bình Vàng Nhỏ Hoa Cúc
Bình Gốm Vàng Hoa Hồng
Bình Hoa Vàng Hoa Sen Trắng
Bình Hoa Xanh Truyền Thống
Bình Cành Thông Giáng Sinh
Bình Hoa Ly Đỏ

Bình Hoa Ly Đỏ

4.050.000₫
Bình Hoa Quỳnh Đón Trăng
Bình Chim Đậu Cành Hoa Giấy
Bình Chuông Sành Dáng Búp Bê Kẻ Ngang
Bình Chuông Sành Nhỏ Họa Tiết Sọc
Lọc