Bình Hoa Mini
Bình Hoa Hút Lộc 1
Bình Hoa Hút Lộc Bông Hoa
Bình Hoa Hút Lộc Cú Mèo
Bình Hoa Nhỏ Men Xanh Rêu Cổ Trụ
Bình Hoa Nhỏ Hoa Keo
Bình Dáng Cốc Men Xanh
Lọ Hoa Nổ Blue Sz S
Lọ Hoa Nổ Biege Sz S
Lọ Hoa Hồng Tuyết Sz Xs
Lọ Hoa Xanh Tuyết Sz Xs
Lọc