Gốm Vuốt Tay
Bình Hoa Sơn Mài, Cúc Vàng, Dáng Vại
Bình Hoa Khắc Dáng Tròn
Bình Hoa Men Lam Khắc Họa Tiết
Thạp Khai Tâm Dáng Trụ
Bình Khắc Hoa Mẫu Đơn
Bình Hoa Khắc Cổ Dài Men Tiêu Hoàng Thổ
Bình Hoa Trắng Men Lam
Bình Hoa Khắc Hoa Cổ Chéo Có Tai
Bình Hoa Khắc Hoa Tầm Xuân
Bình Hoa Khắc Hoa Đồng Tiền Có Tai
Bình Hoa Sen Có Tai

Bình Hoa Sen Có Tai

2.138.000₫
Bình Hoa Lyly

Bình Hoa Lyly

3.600.000₫
Bình Thổ Cẩm Men Lam
Bình Hoa Hồng Cổ Dài
Bình Chum Cô Gái

Bình Chum Cô Gái

4.000.000₫
Bình Phứ Cầu Thổ Cẩm Đỏ
Bình Phứ Cầu Hoa Đào
Bình Phứ Cầu Tết Vùng Cao
Bình Phứ Cầu Hoa Đào Men Lam
Bình Phứ Cầu Hoa Mai
Bình Hoa Đào Men Lục
Bình Phứ Cầu Hoa Ban Thổ Cẩm
Bình Hoa Mận Trắng Men Lam
Bình Phứ Cầu Cô Gái H'Mông
Bình Hoa Nâu Bông Hoa
Hũ Lá Xanh

Hũ Lá Xanh

1.500.000₫
Bình Chuông Hoa Đồng Tiền
Lọc