Gốm Vuốt Tay
Bình Hoa Khắc Dáng Tròn
Bình Hoa Men Lam Khắc Họa Tiết
Thạp Khai Tâm Dáng Trụ
Bình Hoa Khắc Cổ Dài Men Tiêu Hoàng Thổ
Bình Hoa Khắc Hoa Cổ Chéo Có Tai
Bình Hoa Khắc Hoa Tầm Xuân
Bình Hoa Khắc Hoa Đồng Tiền Có Tai
Bình Hoa Sen Có Tai

Bình Hoa Sen Có Tai

2.138.000₫
Bình Hoa Lyly

Bình Hoa Lyly

3.600.000₫
Bình Thổ Cẩm Men Lam
Bình Hoa Hồng Cổ Dài
Bình Phứ Cầu Hoa Đào
Bình Phứ Cầu Tết Vùng Cao
Bình Phứ Cầu Hoa Mai
Bình Hoa Nâu Bông Hoa
Bình Chuông Hoa Đồng Tiền
Bình Hoa Tulip Vân Môn Khoe Sắc
Bình Hoa Gốm Chuông Mộc - Size Nhỏ
Bình Vàng Nhỏ Hoa Cúc
Bình Gốm Vàng Hoa Hồng
Bình Cành Thông Giáng Sinh
Bình Hoa Ly Đỏ

Bình Hoa Ly Đỏ

4.050.000₫
Bình Hoa Quỳnh Đón Trăng
Bình Hoa Trò Chơi Con Mực Hình Tròn
Bình Hoa Trò Chơi Con Mực Tam Giác
Bình Hoa Trò Chơi Con Mực Ô Vuông
Bình Hoa Người Tuyết Và Hươu Dáng Cao
Bình Hoa Santa Claus Và Người Tuyết
Bình Hoa Tặng Quà Noel
Bình Hoa Người Tuyết
Bình Hoa Santa Claus

Bình Hoa Santa Claus

2.025.000₫
Bình Hoa Men Tím Hoa Cúc Trắng
Bình Hoa Ánh Trăng Miệng Loe
Bình Hoa Men Xanh Vũ Vân
Lọc