Tất cả tin tức tagged "Gốm sứ chu đậu"

Tất cả tin tức

LỊCH SỬ LÀNG GỐM BÁT TRÀNG & GỐM SỨ CHU ĐẬU (UPDATE)

LỊCH SỬ LÀNG GỐM BÁT TRÀNG & GỐM SỨ CHU ĐẬU (UPDATE)

28/11/2021 04:30

Việt Nam là đất nước có nhiều làng nghề truyền thống sản xuất đồ gốm sứ, trong đó hai làng nghề gốm lâu đời và nổi danh phải kể đến là làng gốm B...

Đọc tiếp

Tags