Tất cả tin tức tagged "văn hóa dân tộc"

Tất cả tin tức

Trâu Mõ: Sản Phẩm Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hoá Dân Tộc

Trâu Mõ: Sản Phẩm Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hoá Dân Tộc

29/03/2022 11:29

"Trâu đeo mõ, chó leo thang, gà chạy vũ trang, lợn đào công sự" là câu nói từ xa xưa của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là khởi nguồn của tên gọi trâu...

Đọc tiếp

Tags